Badania psychologiczne po utracie prawa jazdy

Badanie psychologiczne po utracie prawa jazdy musi wykonać każdy, kto utracił prawo jazdy- to znaczy zostało mu ono zatrzymane z powodu:

- przekroczenia 24 punktów karnych otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego,
- kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
- kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli kierujący był sprawcą wypadku drogowego, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń.

Oprócz badań psychologicznych, w zależności od powodu zatrzymania prawa jazdy, osoba musi wykonać badania lekarskie, albo zdać ponownie egzamin na określoną kategorię prawa jazdy- szczegółowe informacje znajdują się na decyzji wydawanej przez Wydział Komunikacji.

Od momentu otrzymania decyzji i skierowania na badania,  osoba której odebrano prawo jazdy ma 30 dni na wykonanie wskazanych badań.

Badanie psychotechniczne wykonuje się PRZED BADANIEM LEKARSKIM.

Badanie lekarskie wykonuje się TYLKO we wskazanym Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy!