Psycholog

Iwona Rumińska - psycholog, psychoonkolog, psychodietetyk, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na studiach podyplomowych na kierunkach psychoonkologia i psychodietetyka.  Obecnie  w trakcie zdobywania uprawnień psychoterapii poznowaczo-behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

Posiada uprawnienia do badań psychologicznych z zakresu psychologii transportu oraz medycyny pracy. W pracy kieruje się zasadami Kodeksu Etyczno- Zawodowego Psychologa. 

Główne obszary jej zainteresowań stanowią: zachowania prozdrowotne, praca nad samooceną, motywacja do zmiany zachowań nawykowych. Znakomicie czuje się zarówno w pracy z pacjentem w gabinecie, jak i na zajęciach grupowych, warsztatowych i wykładowych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu doskonalenia umiejętności interpersonalnych. Autorka i prowadzący wielu programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, członek Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dietetyki, członek- założyciel Polskiego Towarzystwa Psychodietetycznego. Instruktor Nordic Walking.Karolina Kała – psycholog, psychoterapeuta, coach, mediator. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, którą ukończyła z tytułem psychologa klinicznego oraz absolwentka studiów podyplomowych z psychologii transportu na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada Certyfikat ukończenia Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz Dyplom Podstaw Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Obecnie jest w trakcie Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w celu otrzymania certyfikatu psychoterapeuty. Ukończyła szkolenia z zakresu terapii behawioralnej – metod modyfikacji zachowań w terapii dzieci, diagnozy i terapii zaburzeń nerwicowych, terapii par oraz ukończyła szkolenie „Akredytowany Coach ICF”. Figuruje na liście mediatorów sądowych Sądu Okręgowego w Opolu. Jest członkiem największej ogólnoświatowej organizacji coachingowej reprezentującej środowisko profesjonalnych coachów – International Coach Federation (ICF).

Dotychczasowe doświadczenie zdobywała pracując w Szpitalu na Oddziale Geriatrii, w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, w Poradniach Zdrowia Psychicznego oraz odbywając staż na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym. Odbyła również staż na stanowisku specjalisty do spraw zarządzania personelem pracując w korporacji. Obecnie prowadzi własną firmę – pracownię SuperEgo oraz świadczy usługi na rzecz Poradni Zdrowia Psychicznego, gdzie prowadzi poradnictwo, konsultacje psychologiczne oraz terapię indywidualną. Jest członkiem zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy oraz prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych.
Posiada uprawnienia do badań psychologicznych z zakresu psychologii transportu, psychologii kolejowej, medycyny pracy oraz badań psychologicznych pozwalających na posiadanie broni.
W pracy kieruje się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa, Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty oraz Kodeksu Etycznego ICF (standardy etyczne dla zawodu coacha opracowane przez International Coach Federation). Dbając o jak najwyższą jakość świadczonych usług uczestniczy w regularnych superwizjach.Edyta Dziurman – psycholog, pedagog, trener. Magister Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Pedagogiki o specjalności Poradnictwo Zawodowe i Rodzinne. Ukończyła studia podyplomowe z Psychologii Transportu na Uniwersytecie Opolskim, które uprawniają ją do wykonywania badań psychologicznych kierowców oraz w służbie medycyny pracy.

Prowadzi szkolenia, warsztaty i treningi rozwijające zdolności psychospołeczne. Wiedzę i umiejętności z tego zakresu zdobyła  w Szkole Trenerów Metrum (rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne), a także na kursie Racjonalnej Terapii Zachowań (prowadzonym przez Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej).We współpracy z firmami szkoleniowymi oraz instytucjami, a także w ramach projektów unijnych przeprowadziła do tej pory kilkaset godzin zajęć. Związana jest również z edukacją szkolną, w ramach której wspiera proces rozwoju potencjału intelektualnego i osobowego dzieci oraz wspiera rodziców i nauczycieli.
W wolnym czasie najczęściej śpiewa w scholi i jeździ na rowerze.