Badania psychologiczne kandydatów na nową kategorię

Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011r. wprowadziła zmiany do dotychczas obowiązujących przepisów dotyczących badań psychologicznych i lekarskich kierowców.

Kolejność- najpierw wykonać należy badania psychologiczne, a następnie lekaskie (do lekarza należy wziąć oryginał orzeczenia psychologicznego do okazania).

Badania psychologiczne przechodzić muszą nie tylko kierowcy zawodowi (ich obowiązuje Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym), ale też kandydaci na kierowców, kandydaci na nową kategorię prawa jazdy. Zatem zanim kandydat uzyska nową kategorię- musi najpierw przejść badania psychologiczne. Dotyczy to kandydatów na kategorie: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub osoby starające się o uprawnienia do kierowania tramwajem.

Ustawa o kierujących pojazdami wprowadza badania dla osób przedłużających ważność uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E lub pozwolenia na kierowanie tramwajem. Dotyczy to tych, którzy posiadają już wymienione kategorie prawa jazdy (lub pozwolenie do kierowania tramwajem), ale nie są zatrudnieni w charakterze kierowcy, natomiast chcą utrzymać posiadane uprawnienia (np. podczas wymiany prawa jazdy).

Samo badanie będzie wyglądało podobnie tak jak dotychczasowe badania kierowców zawodowych- czyli testy osobowości, testy sprawności intelektualnej, testy uwagi i sprawności psychofizycznej. Dla kierowców nie jest już obowiązkowe badanie w ciemnie (badanie widzenie w ciemności i wrażliwości na olśnienie) oraz badanie widzenia przestrzennego wykonywane na stereometrze. Dodatkowym badaniem jest sposób radzenia sobie ze stresem- wykonywany w formie pisemnej.

Badanie ważne jest przez lat 5 dla osób które nie ukończyły 60-tego roku życia, oraz przez 30 miesięcy (2,5roku) dla osób po 60-tym roku życia.

Cena badania ustalona jest na podstawie art. 13. ustęp 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy i wynosi 150zł.

mgr Iwona Rumińska- psycholog transportu

Na podstawie:
- Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy